Przeprowadzki Warszawa

Regulamin bonów podarunkowych

Masz znajomych, którzy nie wiedzą jak i z kim się przeprowadzić lub masz problem jaki prezent wybrać na nadchodzącą parapetówkę? Zaskocz znajomych niecodziennym prezentem i wybierz Bon Podarunkowy na przeprowadzkę z nami!
Zapytaj o Bony przez Facebook https://www.facebook.com/japaPL lub mail artur@japa.pl
I. Warunki ogólne.

1. Wydawcą Bonu Podarunkowego (zwanego dalej Wydawcą) jest firma Japa & Co Dariusz Jakubowski z siedzibą w Warszawie, ul. Bogatyńska 6/9, NIP: 5221653016;
2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu za usługi przeprowadzkowe;
3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu bez kosztu wysyłki;
4. Wydawca posiada w ofercie bony podarunkowe o wartości: 50zł, 100zł, 200zł;
5. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części;
6. Bony podarunkowe ważne są od daty zakupu do 31.12.2022;
7. Niewykorzystanie bonu podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie;
8. W przypadku utraty lub zniszczenia Bonu, wydawca nie ponosi za to odpowiedzialności, ani nie jest zobowiązany do rekompensaty jego wartości.
9. Wydawca Zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usługi na podstawie bonów podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania bonu zastępczego.

II. Realizacja Bonu Podarunkowego.

1. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Bonu na usługi oferowane przez Wydawcę;
2. Każdy Bon wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy. Widniejący na odwrocie Bonu kod jest jednorazowy;
3. Bony Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości bądź w wartości wyższej niż wartość bonu. Nadwyżkę należy opłacić Wydawcy gotówką lub przelewem na konto;
4. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu Podarunkowego Wydawca nie zwraca różnicy;
5. W celu uzgodnienia terminu usługi należy skontaktować się z Wydawca tel. 518727161.

III. Postanowienia końcowe.

1. Kupujący Bon Podarunkowy jak również posiadacz Bonu Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2. Zakup Bonu Podarunkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący Bon Podarunkowy jak również posiadacz Bonu Podarunkowego akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.ZadzwońPolub nas